Home TopImage

Projekt Relä

Alla har vi någon gång haft svårt att sova, drömt en mardröm eller kanske aldrig ens kommit i säng. Många är de berättelser som utspelar sig efter mörkrets inbrott men sällan förs de fram i ljuset. Saker som känns helt omöjliga på dagen framstår under natten som fullt rimliga och fantasin når inga gränser. Kanske är vi vårt allra sannaste jag efter att skymningen fallit, något vi med vårt projekt Relä ta vara på.

Projektet kommer att resultera i en tryckt antologi där vi kommer att samla texter från en bred och varierad skara människor - vi vill föra fram berättelser som annars kanske inte skulle bli hörda. Med ett projekt som tar sig uttryck i flera olika former vill vi med hjälp av temat natt synliggöra människors drömmar, fantasier och erfarenheter. Med detta tema vill vi uppmärksamma en företeelse som förenar alla människor, men som också kan synliggöra hur olika erfarenheter av denna företeelse kan se ut. Vi är övertygade om att just natten gömmer många starka historier.

På denna hemsida kommer vi att fortlöpande publicera bilder, podcastavsnitt och författarpresentationer. Här kommer du också kunna ta del av nyheter och uppdateringar av projektet under våren.